ŽP GROUP

ŽP GROUP

SLUŽBY
   
Tále, a.s.
Sídlo: Tále 100, 97651, Horná Lehota, Slovensko
Generálny riaditeľ: Jozef Soták
Telefón: +421 48 6171411, 6171414
Telefax: +421 48 6171414
E-mail: infotale@tale.sk
Web: www.tale.sk
Spoločnosť vznikla za účelom poskytovania služieb v oblasti turistiky. Komplexnosťou poskytovaných služieb v oblasti rekreácie a športu patrí v súčasnosti medzi významné subjekty turistického ruchu na Slovensku.
   
ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Mierová ul. 39335, 97646 Valaská, Slovensko
Generálny riaditeľ: Ing. Anna Kováčová
Telefón: +421 48 6451670, 6451671
Telefax: +421 48 6451672
E-mail: zaninoni@zelpo.sk
Web: www.zaninonislovakia.sk
Činnosť spoločnosti spočíva v poskytovaní dopravných a špedičných služieb pre Železiarne Podbrezová a.s. prostredníctvom kamiónovej, železničnej a kontajnerovej prepravy tovaru a spolupráci pri realizácii zámorských prepráv.
   
ŽP - Gastroservis, s.r.o.
Sídlo: Mierová ul. 39321, 97646 Valaská, Slovensko
Generálny riaditeľ: Ing. Jana Kohútová
Telefón: +421 48 6451530, 6451550
Telefax: +421 48 6451532
E-mail: gastro@zelpo.sk
Web: www.zelpo.sk/gastro
Spoločnosť zabepečuje výrobu čerstvých, podchladených i mrazených jedál a poskytuje komplexné služby v oblasti stravovania pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s., ako aj externých odberateľov.
   
ŽP Informatika s.r.o.
Sídlo: Kolkáreň 35, Podbrezová, Slovensko
Generálny riaditeľ: Ing. Ján Gaboň
Telefón: +421 48 6452400
Telefax: +421 48 6452502
E-mail: servisdesk@zelpo.sk
Web: www.zpinformatika.sk
Prvoradým poslaním spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií pre Železiarne Podbrezová a jej dcérske spoločnosti. Kvalitou svojich služieb však oslovuje aj ďalších externých odberateľov.
   
FK Železiarne Podbrezová a.s.
a ŠK Železiarne Podbrezová a.s.
(do 1.6.2017 ako ŽP Šport, a.s.)
Sídlo: Kolkáreň 58, 97681 Podbrezová, Slovensko
Predseda predstavenstva: Ing. Július Kriváň

Telefón: +421 48 6451225, 6451224
Telefax: +421 48 6451222

Web: www.zpsport.sk
www.zpfutbal.sk
www.zpkolky.sk
Akciová spoločnosť ŽP Šport bola k 1. júnu 2017 rozdelená na dve spoločnosti:
FK Železiarne Podbrezová a.s., ktorá zastrešuje aktivity v oblasti futbalu,
a ŠK Železiarne Podbrezová a.s., prostredníctvom ktorej sa organizujú aktivity ostatných športových oddielov.
Spoločnosti pôsobia v športovej, reklamnej a propagačnej oblasti. Zabezpečujú tiež rozvoj profesionálnej aj neprofesionálnej masovej športovej činnosti zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s., ako aj ostatných obyvateľov Horehronia.
   
ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
(ŽP VVC s.r.o.)
Sídlo: Kolkáreň 35, Podbrezová, Slovensko
Konatelia: Ing. Pavol Beraxa, Ing. Pavol Buček,
Ing. Lenka Nováková
Telefón: +421 48 6454031, 6454035
Telefax: +421 48 6454032
E-mail: novakova@zelpo.sk
Web: www.zpvvc.sk
Hlavnou činnosťou spoločnosti je výskum a vývoj v oblasti fyzikálnej metalurgie, tvárnenia materiálov, hľadanie ekologických riešení v hutníctve, testovanie, meranie, analýza a kontrola štruktúry materiálov. Okrem toho spoločnosť vykonáva poradenskú a školiteľskú činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
   
ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.
Sídlo: Kolkáreň 35, Podbrezová, Slovensko
Riaditeľ: Mgr. Peter Suja
Telefón: +421 48 6452830
Telefax: +421 48 6452888
E-mail: suja@zelpo.sk
Spoločnosť poskytuje služby v oblasti súkromnej bezpečnosti v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti. Spoločnosť zabezpečuje 24 hodinovú strážnu službu, služby pohotovostnej výjazdovej skupiny, pripojenie a monitorovanie objektov kamerovým systémom a elektronickým zabezpečovacím systémom.
   
ŽP Rehabilitácia s.r.o.
Sídlo: Kolkáreň 35, Podbrezová, Slovensko
Konateľka: Ing. Mária Niklová
Telefón: +421 48 6452701
Telefax: +421 48 6455002
E-mail: niklova@zelpo.sk
Web: www.zprehabilitacia.sk
Účelom spoločnosti je zastrešenie služieb v oblasti ambulantnej fyziatrie, balneológie, liečebnej rehabilitácie a akupunktúry, určených hlavne pre zamestnancov skupiny ŽP GROUP a ich rodinných príslušníkov.
Pri liečbe a rehabilitácii sa využíva elektroterapia, fyzikálna terapia, liečebný telocvik a svetloliečba, vykonávaná moderným laserovým zariadením LCT 1000.
Fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Oceliareň - ZPO Pipex Italia - balónyDcérska spoločnosť Žďas