Systém riadenia kvality


ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. vystupuje na dopravnom trhu ako finančne stabilný a spoľahlivý medzinárodný zasielateľ a cieľom spoločnosti je naďalej pokračovať v poskytovaní komplexných služieb v rámci kvalitného servisu v oblasti medzinárodnej prepravy tovaru, čím si spoločnosť udrží doterajšiu dobrú povesť a náležité uznanie svojich obchodných partnerov.

Od roku 2005 je v spoločnosti vybudovaný systém manažérstva kvality a spoločnosť pre držiteľom certifikátu kvality podľa normy ISO 9001 : 2015 Získaním certifikátu kvality sa potvrdilo, že spoločnosť účinne zaviedla plánovaný systém manažérstva, ktorý je schopný splniť ciele a politiku ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o., a že kvalita poskytovaných služieb v oblasti zasielateľstva spĺňa medzinárodné kritéria.

Profesionálne skúsený manažment spoločnosti, jasná stratégia a filozofia podnikania založená na zákazníckom princípe, odborný prístup zamestnancov, znalosť trhu, predvídavosť vývoja hospodárskej situácie, finančná stabilita spoločnosti, kvalita a komplexnosť poskytovaných služieb sú rozhodujúcimi predpokladmi pre úspešné podnikanie spoločnosti v oblasti medzinárodného zasielateľstva aj v nasledujúcom období.
 

Fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

zaninoni kvalita 1zaninoni kvalita 2zaninoni kvalita 3