Lodná preprava


V rámci komplexného riešenia potrieb zákazníka sme pripravení plniť jeho požiadavky na prepravu tovaru s využitím sietí riečnych a námorných prístavov. Potenciál nákladnej lodnej prepravy je najmä v optimalizácii nákladov a prepravných kapacít ale zároveň môže byť jedinou možnosťou, ako daný tovar prepraviť z Európy do iných svetadielov.

Pri tomto druhu prepravy je venovaná pozornosť najmä na:

  • optimálne navrhnutie prepravy vrátane služieb podľa očakávaní zákazníka,
  • finančne výhodnejšie prepravné riešenia,
  • prekládku tovaru a jeho skladovanie v prístavoch,
  • neustály dohľad nad priebehom prepravy počas celej trasy,
  • doplnkové služby ako napr. kontrola tovaru, poistenie zásielok, colné konanie,
  • kvalifikované komplexné poradenstvo v oblasti zasielateľstva a individuálny prístup k špecifickým požiadavkám zákazníka.
Fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

zaninoni namorna 1zaninoni namorna 2zaninoni namorna 3