Predmet činnnosti


Hlavným predmetom podnikania ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. je zasielateľstvo, čo znamená obstaranie prepravy vecí, poprípade ďalších úkonov s prepravou súvisiacich, vlastným menom a na cudzí účet.

ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje komplexné zasielateľské služby v oblasti zabezpečenia prepravy tovaru z miesta odoslania do miesta určenia v dohodnutom čase.
Činnosť spoločnosti je zameraná na realizáciu kamiónových zásielok do krajín EU i mimo nej, zabezpečenie prepravy tovaru po železnici, rozvoj prepravy tovaru v kontajneroch a spoluprácu pri realizácii zámorských prepráv. Našou snahou je zvyšovanie dobrého mena spoločnosti, udržanie patričnej vážnosti a vierohodnosti v konkurenčne náročnom prostredí európskeho dopravného priestoru.

Cieľom presadzovania a uplatňovania koncepcie a stratégie podnikateľskej činnosti spoločnosti je spokojnosť zákazníkov, zamestnancov a dlhodobá prosperita ZANINONI SLOVAKIA, s r.o., ktorú potvrdzuje nielen zvyšovanie obratu ale aj každoročné dosahovanie zisku počas jej celej existencie. ence.


Fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

predmet cinnosti 1predmet cinnosti 2predmet cinnosti 3